Πρακτικές ασκήσεις

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε 30 πρακτικά φύλλα που δημιουργήθηκαν για να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τους διαμεσολαβητές πρακτικές και συγκεκριμένες συμβουλές, συμβουλές, εργαστήρια και σεμινάρια.

Ο στόχος εδώ είναι να σας υποστηρίξουμε στη χρήση των πόρων που δημιουργήσαμε σε αυτό το έργο στην καθημερινή σας επαγγελματική δραστηριότητα, να σας δώσουμε συστάσεις, να σας βοηθήσουμε να εκπαιδευτείτε και να δημιουργήσετε απτά εργαλεία, αλλά και να παρέχουμε καλύτερη συνολική υποστήριξη σε άτομα με ειδικές ανάγκες και με λίγα ή καθόλου προσόντα.

Με αυτά τα Πρακτικά Φύλλα, θα λάβετε οδηγίες για τη χρήση ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα για να μπορέσετε να οργανώσετε εργαστήρια με μαθητές σχετικά με αφηγηματικά έργα τέχνης και με τα θέματα που πραγματεύεται το έργο, αλλά και συμβουλές για τον τρόπο χρήσης του έργου και των ευρωπαϊκών τραπεζών πόρων τέχνης, και πολλά άλλα!