Team of Art

Το πρόγραμμα

Η πρόσβαση στην τέχνη και τον πολιτισμό αποτελεί μέρος των βασικών δεξιοτήτων και επιτρέπει τη συμπληρωματική μάθηση της ανάγνωσης και της γραφής. Το ζήτημα της προσβασιμότητας μιας εικόνας, τόσο στην αίσθηση όσο και στην κατανόησή της, τίθεται τόσο σε φυσική όσο και σε ψηφιακή μορφή. Για να είναι πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς, η προσβασιμότητα της εικόνας πρέπει να είναι προσπελάσιμη απόάτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρίες κ.λπ.

‘Έχοντας αυτό κατά νου, η ομαδα του Team of Art στοχεύει να επιτύχει τα εξής:

  1. Την εφαρμογή μιας αφηγηματικής και εικαστικής προσέγγισης στην παρουσίαση έργων τέχνης για μαθητές με ελάχιστα ή καθόλου προσόντα και ειδικές ανάγκες. Πράγματι, τα κοινά-στόχοι του έργου έχουν γενικά ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση στον πολιτισμό και οι βασικές τους δεξιότητες (ανάγνωση και γραφή) δεν έχουν αποκτηθεί ή δεν έχουν αποκτηθεί καλά. Το περιεχόμενο μιας εικονικής έκθεσης που χρησιμοποιεί τους συνήθεις κώδικες διαμεσολάβησης (προβολή του έργου, ετικέτα) μπορεί γρήγορα να αποδειχθεί απρόσιτο. Η παρουσίαση των έργων μέσω ενός αφηγηματικού πειραματισμού λειτουργεί προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης προσβασιμότητας και ένταξης.
  2. Να συνδυάσει την πρόσβαση στον ευρωπαϊκό πολιτισμό με την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων. Το κοινό-στόχος του έργου έχει γενικά ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση στα βιβλία και την πολιτιστική κληρονομιά, τα οποία ωστόσο αποτελούν σπουδαίους φορείς μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης. Γι’ αυτό το λόγο, η πρόκλησή μας είναι να συνδυάσουμε μια προσιτή, αφηγηματική και διαδραστική παρουσίαση των έργων τέχνης με μια “εύκολη στην ανάγνωση και την κατανόηση” γλώσσα (που ορίζεται στο επίπεδο Β από το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες [ΚΕΠΑ]) και να συμβάλουμε έτσι στη μετάδοση μιας κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ενσωμάτωση των ακροατηρίων με μικρή ή καθόλου παραδοσιακή πρόσβαση στην κληρονομιά αυτή.
  3. Την ενθάρρυνση καινοτόμων μορφών πολιτιστικής διαμεσολάβησης και κατάρτισης με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Οι επαγγελματίες της κατάρτισης και της διαμεσολάβησης (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, διαμεσολαβητές) δε γνωρίζουν πάντα τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογικών καινοτομιών (λογισμικό ψηφιακών εκδόσεων, κινούμενα σχέδια έργων κ.λπ.) για την κατασκευή σύγχρονου υλικού που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και στόχους τους.

 

“5 πνευματικές παραγωγές:

  • Μια εικονική έκθεση που θα συγκεντρώσει περισσότερα από 120 κινούμενα και κυλιόμενα έργα τέχνης διάσημων Ευρωπαίων καλλιτεχνών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών εποχών, στυλ και τεχνικών,
  • Ένα προσιτό γλωσσάριο βασικών καλλιτεχνικών όρων, εικονογραφημένο και συνοδευόμενο από βίντεο στη νοηματική γλώσσα,
  • 10 παιδαγωγικά αρχεία που θα σας επιτρέψουν να εργαστείτε γύρω από τα έργα που ειπώθηκαν. Τα αρχεία αυτά θα δημιουργηθούν γύρω από εγκάρσια καλλιτεχνικά θέματα, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο δέκα έργα από την ενότητα “εικονική έκθεση”.
  • 30 πρακτικά φύλλα με συμβουλές για εκπαιδευτικούς, συμβουλές για εργαστήρια και σεμινάρια που θα τους βοηθήσουν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  • Ένας οδηγός παιδαγωγικής εφαρμογής που έχει ως στόχο να απαντήσει σε γενικές και πρακτικές ερωτήσεις: Ποιες είναι οι δυσκολίες που μπορεί να εμποδίσουν την προσέγγιση και την κατανόηση ενός έργου τέχνης; Πώς μπορεί να γίνει η παρουσίαση ενός έργου τέχνης χρήσιμη για την προσβασιμότητα της σύνθεσης και της πολιτιστικής του σημασίας; Με ποια διαδικασία, λεξιλόγιο, αφήγηση μπορώ να προωθήσω την είσοδο στο έργο ώστε να μεγιστοποιήσω την αίσθηση του και να οδηγήσω στην κατανόησή του για το λίγο ή μη καταρτισμένο κοινό;”

Με την οριζόντια και πολυτομεακή προσέγγισή του, το πρότζεκτ αυτό επιτρέπει την από κοινού αντιμετώπιση βασικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η προώθηση του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ενίσχυση και η διεύρυνση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτών και η βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών (ανάγνωση και γραφή) μεταξύ των ενηλίκων.

 

Διάρκεια του πρότζεκτ: 01/11/2020 – 31/10/2022

Αριθμός πρότζεκτ: 2020-1-EN01-KA204-080483