Συνεργάτες

Η Les Apprimeurs ιδρύθηκε το 2013 και είναι ένας εκδοτικός οίκος και μια ψηφιακή εταιρεία αφιερωμένη στο να συνοδεύει επαγγελματίες του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού τομέα στην ψηφιακή δημιουργία και διάδοση του περιεχομένου τους. Ειδικευμένη σε μορφή EPUB 3, η ομάδα μας φαντάζεται εξατομικευμένες λύσεις για να απαντήσει στις νέες προσδοκίες των χρηστών όσον αφορά την προσβασιμότητα, τη διάδοση και τη διαδραστικότητα.

Η δραστηριότητά μας βασίζεται σε τέσσερις άξονες:
1. δημιουργία εμπλουτισμένων και προσβάσιμων ψηφιακών παραγωγών (ebooks) στα οποία έχουν απονεμηθεί διάφορα βραβεία, υπό την επωνυμία L’Apprimerie.

2. έκδοση εικονογραφημένων βιβλίων.

3. ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών και ψηφιακών εργαλείων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε γραπτό περιεχόμενο.

4. εκπαίδευση εκδότικών, οπτικοακουστικών, καλλιτεχνικών, σχεδιαστικών, εκπαιδευτικών επαγγελματιών και φοιτητών, πρόθυμων να ενημερώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν νέους τρόπους παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου.

Ο Microkosmos είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 2016 στην Ιταλία. Ο στόχος του Microkosmos είναι να προωθήσει την ποικιλομορφία, τη διαπολιτισμικότητα και να ευαισθητοποιήσει τις διαφορετικές πολιτιστικές εκφράσεις και τις αξίες τους, προκειμένου να ενθαρρύνει την ανάπτυξη πολιτιστικής αλληλεπίδρασης με τον στόχο να έρθουν οι ανθρώποι πιο κοντά και να κλείσουμε τα πολιτιστικά κενά. Στην αρχή, οι κύριες δραστηριότητες επικεντρώθηκαν στην προώθηση και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, κλασικού και σύγχρονου, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο Microkosmos στοχεύει στην προώθηση: ▪ των δραστηριοτήτων που βοηθούν τους ανθρώπους να βελτιώσουν τη δημιουργική τους σκέψη και την ευαισθητοποίησή τους για την πολιτιστική και εκπαιδευτική πολυμορφία στην Ευρώπη, και παράλληλα να ενισχύσουν την ταυτότητα της ΕΕ. ▪ της πολιτιστικής προσβασιμότητας μέσω της προσαρμογής και της μεταγραφής των πολιτιστικών, επιστημονικών και νομικών κειμένων. ▪ της εκδοτικής δραστηριότητας μέσω της απελευθέρωσης και / ή της διανομής βιβλίων, εργαλείων πολυμέσων, μελετών ή ερευνών. ▪ και της διοργάνωσης ή συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σεμινάρια, συνέδρια, εκπαιδευτικά και εκπαιδευτικά μαθήματα, εργαστήρια, εργαστήρια κατάρτισης κ.λπ.). ▪ της καλλιτεχνικής δημιουργίας και διαπολιτισμικότητας. Ο οργανισμός λειτουργεί με βάση τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης με μια διεπιστημονική μέθοδο για την πολιτιστική ανάπτυξη του ατόμου – οποιασδήποτε εθνικότητας και προέλευσης – που ευνοεί τα εργαλεία ερμηνείας των διαφορετικών καλλιτεχνικών και κοινωνικοπολιτισμικών πραγματικοτήτων. Η φιλοσοφία του είναι να γνωρίζει τα άτομα και να τους παρέχει εργαλεία, γνώσεις και φωνή. Τέλος, η ένωση διοργανώνει ετησίως καινοτόμα σεμινάρια σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά και τις τέχνες που απευθύνονται σε νέους, άτομα με ειδικές ανάγκες, μετανάστες και πρόσφυγες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τορίνο.

 

Фондация Европейско развитие Фондация Европейско развитие е българска неправителствена организация, създадена през 2011 г. Мисията е да работи за развитие на гражданското общество, създаване на програми и организиране на събития, подпомагане на иновативни практики, предоставяне на образование и обучение на деца и младежи. Фондацията цели и социална интеграция на уязвими групи на обществото.

От 2012 г. Фондацията има споразумение с Българската агенция по заетостта към Министерството на труда и социалната политика и е организирала над 15 обучения в областта на меки умения и чужди езици (английски, руски, немски и гръцки) . Фондацията консултира млади хора относно разработването на бизнес план и насърчаването на неформалното образование и обучение. Екипът участва в разработването на онлайн образователни платформи и на разнообразни инструменти за дигитално обучение, подкрепящи неформалното образование.   Фондацията е консултира различни частни и публични органи относно писането и изпълнението на проектни предложения, както и при разработването на различни видове анализи в областта на общинските социални услуги за Столична община. Около 250 учащи са посещавали курсовете, организирани от Фондацията. 

Бъдещите цели на фондацията са да продължи да работи в областта на младежките инициативи, непрекъснатото образование и обучение, културен обмен и да създаде регионални консултативни и образователни центрове за млади хора.

Το Logopsycom είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο καινοτομίας που δημιουργεί και χρησιμοποιεί εναλλακτικές μεθόδους ή εργαλεία (ψηφιακά ή μη) για να συνοδεύει σχολεία, κέντρα ΕΕΚ, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νέους και γονείς. Αρχικά δημιουργήθηκε ως εταιρεία φροντίδας, ειδικευμένη στις μαθησιακές διαταραχές μεταξύ των νέων, ειδικά στο “Dys” (Dyspraxia, Dysphasia, Dyslexia κ.λπ.), που είναι ευρέως γνωστές και ως Ειδικές Διαταραχές Μάθησης (SLD), επομένως φέρνουμε την τεχνογνωσία σχετικά με την προσβασιμότητα περιεχομένου σε όλα τα έργα στα οποία συμμετέχουμε. 

Οραματιζόμαστε μια βιώσιμη καριέρα για κάθε καλλιτέχνη

Εμπνευσμένο από το άρθρο 27 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Αθνθρώπινα Δικαιώματα, «Ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας [και] να απολαμβάνει τiς τέχνες», η MYARTIST είναι μια γέφυρα μεταξύ των καλλιτεχνών και της κοινωνίας.

Η MYARTIST είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 2018 και ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος ή στην επανένταξη, μέσω εργασίας, της συμβουλευτικής, των υπηρεσιών coaching και mentoring, σε μειονεκτούντες και περιθωριοποιημένους καλλιτέχνες (άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια ανέργους, πρώην κρατουμένους, πρώην τοξικομανείς, κ.λπ.).

Η MYARTIST προσφέρει υπηρεσίες management, coaching και συμβουλευτικής στους αποφοίτους Καλών Τεχνών, καλώντας τις εταιρείες να “υιοθετήσουν” ένα καλλιτέχνη και να αναλάβουν τα λειτουργικά του έξοδα (για να δημιουργήσει έναν πίνακα, ένα γλυπτό, να οργανώσει μια φωτογραφική έκθεση, κ.λπ.).
H MYARTIST φέρνει σε επαφή δημιουργικά ταλέντα με κορυφαίες εταιρείες και από τη συνεργία αυτή γεννιέται μια άνευ προηγουμένη συλλογή έργων τέχνης, μια εξαιρετική καινοτόμος μαρτυρία της επιχειρηματικής ταυτότητας του καλλιτέχνη.

Με αυτόν τον τρόπο, η MYARTIST στοχεύει να εντάξει την τέχνη ως ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ διαοφετικών λαών, πολιτισμών και κοσμοθεωριών για την ενθάρρυνση της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης στην υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σχέσης του καλλιτέχνη με τα πιο συναρπαστικά ζητήματα της εποχής μας.

Ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών “OpenEurope” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με το κεντρικό γραφείο στο Reus (Καταλονία, Ισπανία) που στοχεύει να βοηθήσει νέους και ενήλικες που εργάζονται σε τομείς που σχετίζονται με τη νεολαία να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Όλα τα έργα και οι πρωτοβουλίες του οργανισμού μας στοχεύουν στη συμμετοχή εκπαιδευτικών, δασκάλων, καθηγητών, φοιτητών και ολόκληρης της κοινότητας στη διεξαγωγή έργων και προγραμμάτων που επιδιώκουν μια διαδικασία δια βίου μάθησης. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση των ικανοτήτων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και στις ικανότητες των εθελοντών που εργάζονται για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Βοηθάμε να εμπλέξουμε όλα τα μέλη της κοινότητας στα έργα και τις δραστηριότητές μας, ειδικά εκείνα που σχετίζονται με την αστική ευθύνη, τη μετανάστευση, την τεχνολογία στην υπηρεσία ανθρώπων ή των έξυπνων πόλεων. Το OpenEurope είναι το πρώτο και μοναδικό πολλαπλασιαστικό σημείο στην επαρχία Tarragona του ευρωπαϊκού δικτύου EURODESK. Πρόκειται για μια ενημερωτική υπηρεσία για ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, του επαγγέλματος και της νεολαίας. Το να είμαστε το μοναδικό πολλαπλασιαστικό σημείο μας επιτρέπει να έχουμε δωρεάν πρόσβαση στις πληροφορίες του δικτύου και να τις μοιραζόμαστε με τη νεολαία και όλους τους ανθρώπους που μπορεί να ενδιαφέρονται. Προσφέρουμε συμβουλές και καθοδήγηση για διεθνείς ανταλλαγές νέων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αναζητούμε, μεταξύ άλλων, επαφές ή πιθανούς συνεργάτες για την εκτέλεση ευρωπαϊκών έργων και παρέχουμε πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές για ταξίδια στις ευρωπαϊκές χώρες που ανήκουν στο δίκτυό μας.

Ευχαριστίες

Για τεχνική υποστήριξη

Για βίντεο στη νοηματική γλώσσα

Hetrovicz Máté

Giorgos Stathis

Ο Γιώργος Στάθης έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια για την κώφωση και τη διερμηνεία νοηματικής γλώσσας, καθώς και για την οπτικοακουστική μετάφραση, όπως ο υποτιτλισμός για κωφούς και βαρήκοους και η ακουστική περιγραφή για άτομα με προβλήματα όρασης. Έχει συμβάλει ως μέντορας σε προγράμματα επώασης κοινωνικών επιχειρήσεων. Είναι ενεργός διερμηνέας για την Ελληνική Ομοσπονδία Κωφών, για το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών Ελλάδος, για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε ενημερώσεις με τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, και είναι ο τηλεοπτικός παρουσιαστής ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα στο ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι Ant1.

Για την άδεια χρήσης των αναπαραγωγών:

Για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου