Προσβάσιμο γλωσσάριh1>

Για να συμπληρώσουμε την ψηφιακή κύλιση και τα αφηγηματικά έργα τέχνης αφιερωμένα στην καλλιτεχνική ανακάλυψη και ανάγνωση / εκμάθηση γλωσσών, παρέχουμε στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους ένα προσιτό γλωσσάριο όρων που χρησιμοποιούνται και έννοιες που σχετίζονται με τον σχολιασμό των έργων.

Οι λέξεις παρουσιάζονται, απεικονίζονται και αναφέρονται στη νοηματική γλώσσα. Αυτό είναι το πρώτο πολύγλωσσο γλωσσάριο με ευανάγνωστη / κατανοητή, εικονική και νοηματική γλώσσα αφιερωμένη στο καλλιτεχνικό λεξιλόγιο για ακροατήρια με λίγα ή καθόλου προσόντα ή / και με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες.