Παιδαγωγικός οδηγός

Ο παιδαγωγικός μας οδηγός απευθύνεται σε εκπαιδευτές, παιδαγωγούς και διαμεσολαβητές. Στόχος του είναι να απαντήσει σε γενικά και πρακτικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι δυσκολίες που μπορούν να εμποδίσουν την αίσθηση και την κατανόηση ενός έργου τέχνης; Πώς μπορεί ο επιλεγμένος τρόπος παρουσίασης να κάνει τη σύνθεση ενός έργου τέχνης πιο προσιτή; Με ποια μέσα μπορώ να προωθήσω την είσοδο στο έργο ώστε να μεγιστοποιήσω την αίσθηση του και να οδηγήσω στην κατανόησή του για κοινό με λίγα ή καθόλου προσόντα; Πώς μπορούν αυτά τα 120 αφηγηματικά, κινούμενα και κυλιόμενα έργα τέχνης να συμβάλουν στην είσοδο των μαθητών μου στη γραφή και τον πολιτισμό;

Αυτός ο παιδαγωγικός οδηγός είναι δομημένος σε δύο κύρια μέρη. Πρώτον, μια καταγραφή και ανάλυση των πλαισίων και των προκλήσεων της εκμάθησης γλωσσών από τις ομάδες-στόχους. Δεύτερον, η παρουσίαση της προσέγγισης και των αποτελεσμάτων του προγράμματος Team of Art: παιδαγωγικές και τεχνικές προσεγγίσεις, μαρτυρίες από τις ομάδες-στόχους, αλλά και παρουσίαση εργαστηρίων και πόρων.