Педагогическо ръководство

Нашето педагогическо ръководство е предназначено за обучители, преподаватели и медиатори. Целта е да се отговори на общи и практически въпроси: Какви са трудностите, които могат да попречат на възприятието и разбирането на произведение на изкуството? Как начинът на представяне може да направи достъпна композицията ва картината? С какви средства може да се насърчи възприемането на произведението, и да се допринесе за неговото максимално усещане и разбиране сред аудитория с малка или никаква квалификация? Как тези 120 разказани и анимирани произведения на изкуството могат да допринесат за навлизането на моите ученици в писането и културата?

Това педагогическо ръководство е структурирано в две основни части. В първата част ще откриете опис и анализ на контекста и предизвикателствата при изучаването на езици от целевите групи. На второ място ще бъде представен подхода и резултатите от проекта „Team of Art“: педагогически и технически подходи, обратна връзка от целевите групи, но също така и презентация на семинари и ресурси.