Педагогическо досие

Разгледайте 10-те педагогически досиета, които ще ви помогнат да представите, по достъпен начин, художествените произведения на обучаемите!

WС цел повишаване на осведомеността, относно важността на разпространението и интегрирането на достъпно и адаптирано културно и художествено съдържание за всички, тези педагогически досиета ще подкрепят преподавателите при интегрирането на разказаните произведения в техните дейности. 

Ако сте харесали виртуалните ни изложби, не пропускайте нашите педагогически досиета и се научете как да предавате на своите обучаеми, по достъпен и приобщаващ начин, сложни художествени, културни и исторически понятия.