Достъпен речник

В допълнение към дигаталната реалност и разказаните произведения на изкуството, посветени на художествените открития и четенето / изучаването на езици, ние предоставяме на преподаватели и обучаеми достъпен речник на използваните термини и понятия, свързани с произведенията.

Думите представени, илюстрирани и подписани. Това е първият многоезичен речник, който е лесен за четене / разбиране, емблематичен и жестомимичен език, посветен на художествения речник за аудитории с малко или никаква квалификация и / или с увреждания и обучителни трудности.